DeutschPolish
 

Kancelaria Adwokacka A.Ulf Hüttig została założona w 2000 roku i jest Kancelarią świadczącą uslugi prawne w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego. Przedmiotem działalności Kancelarii jest kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych średniej wielkości, w zakres której wchodzi między innymi :

  • sporządzanie opinii i udzielanie porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa;
  • doradztwo prawnicze, tłumaczenie pism urzędowych na język polski i odwrotnie
  • opiniowanie aktów prawnych o charakterze ogólnym;
  • sporządzanie opinii i wyjaśnianie spraw indywidualnych różnego rodzaju;
  • opracowywanie projektów umów oraz sporządzanie opinii dotyczących projektów umów przedłożonych do zaopiniowania;
  • uczestniczenie w rokowaniach, negocjacjach związanych z zawieraniem, zmianą i rozwiązywaniem umów;
  • zastępstwo procesowe przed Sądami Gospodarczymi, Cywilnymi, Pracy oraz Sądami Administracyjnymi